Woonunit tijdelijk

Gaat u een woning bouwen, ingrijpend verbouwen of vervangende nieuwbouw plegen? Dan heeft u soms tijdelijk onderdak nodig. Een tijdelijke voorziening zoals een woonunit of de tijdelijke bewoning van een bestaand bijgebouw kan dan de oplossing zijn. Hiervoor heeft u een vergunning nodig.

Aanpak

Hoe regelt u het?
Dien de vergunningaanvraag in via www.omgevingsloket.nl. Bij de aanvraag kiest u ‘Woning bouwen’.
Bij de aanvraag moet u het volgende uploaden: een tekening van de situatie van het perceel met ingetekende woonunit, een plattegrond van de tijdelijke woonunit met indeling en de gevelaanzichten van de unit. Op de tekening moet u de hoogte-, lengte-, breedtematen van de unit en de afstand van de unit tot de perceelsgrenzen aangeven. de situatie moet op schaal 1:1000 zijn, de overige tekeningen 1:100.

Neem vooraf contact op met een medewerker van het team vergunningen van de gemeente om te checken of er zaken zijn waarmee u rekening moet houden. Zo houdt u de behandeltermijn zo kort mogelijk.

Wat u nodig heeft
De woonunit moet voldoen aan de technische eisen voor tijdelijke bouwwerken (denk aan brandveiligheid, ventilatie, etc.) uit het Bouwbesluit 2012.

Kosten

Wat kost het?
Aan een vergunning zijn legeskosten verbonden. Vanaf januari 2021 gelden nieuwe tarieven.

Voorwaarden

Wat u moet weten 
De tijdelijke vergunning moet u in een aparte aanvraag indienen. U kunt de aanvraag niet combineren met de vergunningaanvraag van (bijvoorbeeld) de woning.

De vergunning voor de tijdelijke woonunit wordt verleend voor de duur van de (ver-)bouwwerkzaamheden van de woning. Op het aanvraagformulier geeft u de verwachte/redelijke termijn aan. De maximaal redelijke termijn is twee jaar.

Voorwaarde voor het indienen van een vergunningaanvraag voor een tijdelijke woonunit is dat voorafgaand of gelijktijdig een (complete) vergunning voor de nieuw op te richten woning is of wordt ingediend. Is dit niet het geval, dan wordt de vergunningaanvraag voor een tijdelijke woonunit niet in behandeling genomen.

De maximale behandeltermijn van een omgevingsvergunningaanvraag voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit is 8 weken.

Tijdelijke woonunits die worden geplaatst ten behoeve van nieuwbouwwoningen worden niet op een gasnetwerk aangesloten.

Contact

Vragen?
Bel dan met een van onze medewerkers van het team vergunningen via het Klant Contact Centrum 0492 469 700.