Vrijwilligerspenning, aanvraag

De burgemeester en wethouders van Laarbeek hebben vanaf 1 januari 2006 een vrijwilligerspenning ingesteld, om vrijwilligers te belonen voor hun inzet. Wat een mooie waardering is dat! Kent u iemand die dit echt verdient? Laat het ons weten.

Aanpak

Hoe regelt u het?
Om een vrijwilligerspenning aan te vragen dient het bestuur van de betrokken vereniging of instelling een aanvraag bij ons in te dienen en een toelichting te geven op de bijzondere wijze waarop de vrijwilliger zich heeft ingezet voor de Laarbeekse gemeenschap.

Download het aanvraagformulier Vrijwilligerspenning

Wat u nodig heeft
In de beschrijving van de motivering vertelt u:

  • de aard van het vrijwilligerswerk;
  • de periode waarin deze werkzaamheden plaatsvonden;
  • bij verenigingsactiviteiten aangeven of sprake is van een bestuursfunctie;
  • indicatie van de hoeveelheid tijd die besteed is aan vrijwilligerswerk;
  • eventuele bijzondere gegevens.

Voorwaarden

Wat u moet weten
De penning kan worden toegekend aan inwoners en niet-ingezetenen van Laarbeek die zich op bijzondere wijze vrijwillig hebben ingezet voor de Laarbeekse gemeenschap bij een vereniging of instelling. De vrijwilligerspenning wordt toegekend wanneer:

  • een persoon zich minimaal vijftien jaar vrijwillig heeft ingezet voor een Laarbeekse vereniging bij gelegenheid van zijn afscheid van de vereniging;
  • een persoon zich minimaal vijftien jaar vrijwillig heeft ingezet in een specifieke functie bij een Laarbeekse vereniging bij gelegenheid van het neerleggen van die functie;
  • een persoon zijn 25-jarig jubileum of daarop volgend lustrum als vrijwilliger bij een Laarbeekse vereniging viert.

Uitreiking
De uitreiking vindt plaats wanneer de vrijwilliger afscheid neemt of een specifieke functie neerlegt. Of bijvoorbeeld zijn 25-jarig jubileum of lustrum viert bij de betreffende organisatie of vereniging. De vrijwilligerspenning wordt uitgereikt door een lid van het college van burgemeester en wethouders.

Contact

Wij raden u aan vooraf contact op te nemen met onze adviseur representatie. Wij geven u graag informatie over de manier waarop u een vrijwilligerspenning kunt aanvragen. Heel bijzonder dat u dat wilt doen voor de persoon in kwestie. Bel ons via het Klant Contact Centrum 0492 469 700.