Verklaring omtrent het gedrag

Gaat u werken in het onderwijs, de kinderopvang of als taxichauffeur? Dan heeft u een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) nodig. Ook voor een visum, werkvergunning, vrijwilligerswerk of de aanvraag van bepaalde vergunningen kan ooit een VOG nodig zijn. Een VOG vraagt u aan in de gemeente waar u woont.

Aanpak

U regelt een VOG rechtstreeks via Justis: 

Vraag degene die de VOG van u wil hebben of zij de aanvraag online voor u hebben klaargezet.

of u regelt een VOG via uw gemeente: 

U krijgt het aanvraagformulier van degene die de VOG van u wil hebben. Dat formulier moet dan al helemaal ingevuld en ondertekend zijn. Pas daarna kunt u de aanvraag bij de gemeente doen.

Digitaal
Vraag hier een verklaring omtrent gedrag aan met uw DigiD. Het is belangrijk dat u het hele aanvraagformulier kunt scannen en uploaden.

Persoonlijk in het gemeentehuis
Wij helpen u graag. Maak een afspraak. Bij uw afspraak neemt u mee:

 • Het ingevulde aanvraagformulier 
 • Geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs

Bent u niet (meer) ingeschreven bij de gemeente? 

U kunt uw verklaring omtrent gedrag rechtstreeks aanvragen bij Justis. 

Kan iemand anders een VOG voor mij aanvragen?

Ja dat kan. U kunt hiervoor iemand machtigen. Deze persoon moet meebrengen;

 • Een schriftelijke machtiging van u, machtigingsformulier
 • Een kopie van uw legitimatiebewijs
 • Een kopie van zijn/ haar eigen legitimatiebewijs

Let u erop dat u het formulier gebruikt dat voor uw situatie van toepassing is. Er zijn verschillende formulieren. Twijfelt u? Uitgebreide informatie kunt u vinden op de website van Justis

Na uw aanvraag

 • De gemeente stuurt uw aanvraag digitaal naar de Dienst Justis voor verdere afhandeling
 • De Dienst Justis beoordeelt uw verzoek
 • Binnen 2 tot 4 weken krijgt u via Justis de VOG per post thuisgestuurd. Duurt het langer? Kijk dan op de website van Justis.

Wat u nodig heeft

 • Het ingevulde aanvraagformulier
 • Een geldig legitimatiebewijs

Kosten

Een VOG moet u betalen bij de aanvraag. Het aanvragen van een VOG kost:

 • Via de gemeente voor natuurlijke personen € 41,35
 • Online rechtstreeks via Justis € 33,85

(tarieven 2022)

Voorwaarden

Iedereen kan een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) aanvragen. U krijgt een VOG als u geen strafbare feiten heeft gepleegd. Heeft u wel iets strafbaars gedaan? Dan kijkt Justis of dit van belang is voor de taak of functie waarvoor u de VOG aanvraagt.

Bent u het niet eens met de beslissing van Justis?
U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit. Dit doet u bij Justis.

VOG voor rechtspersonen
Een VOG voor rechtspersonen vraagt u rechtstreeks schriftelijk aan bij Dienst Justis.

Aanvraagformulier VOG bedrijven

Bijzonderheden

Meer informatie
Meer informatie over de gratis VOG voor vrijwilligers www.gratisvog.nl of www.justis.nl
https://www.justis.nl/producten/vog/

Contact

Wij helpen u graag. Belt u tijdens kantooruren naar ons Klant Contact Centrum 0492 269 700.