Verklaring omtrent het gedrag

Gaat u werken in het onderwijs, de kinderopvang of als taxichauffeur? Dan heeft u een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) nodig. Ook voor een visum, werkvergunning, vrijwilligerswerk of de aanvraag van bepaalde vergunningen kan ooit een VOG nodig zijn. Een VOG vraagt u aan in de gemeente waar u woont.

Aanpak

Hoe regelt u het
U regelt een VOG rechtstreeks via Justis. 

Vraag degene die de VOG van u wil hebben of zij de aanvraag online voor u hebben klaargezet.

of u regelt een VOG persoonlijk in het gemeentehuis:

  • U krijgt het aanvraagformulier van degene die de VOG van u wil hebben. Dat formulier moet dan al helemaal ingevuld en ondertekend zijn. Pas daarna kunt u de aanvraag bij de gemeente doen.
  • Dat ingevulde aanvraagformulier brengt u mee naar de gemeente. U maakt hiervoor een afspraak. Klik hier om een afspraak te maken.
  • De gemeente stuurt uw aanvraag digitaal naar de Dienst Justis voor verdere afhandeling
  • De Dienst Justis beoordeelt uw verzoek
  • Binnen 2 tot 4 weken krijgt u via Justis de VOG per post thuisgestuurd. Duurt het langer? Kijk dan op www.justis.nl.

Er bestaan verschillende aanvraagformulieren. Let u erop dat u het formulier gebruikt dat voor uw situatie van toepassing is. Twijfelt u? Uitgebreide informatie kunt u vinden op de website van Justis

Wat u nodig heeft

  • Het ingevulde aanvraagformulier
  • Een geldig legitimatiebewijs

Kan iemand anders een VOG voor mij aanvragen?
Ja dat kan. U kunt hiervoor iemand machtigen. Deze persoon moet meebrengen;

Kosten

Wat kost het
Een VOG moet u betalen bij de aanvraag. Het aanvragen van een VOG kost:

  • Via de gemeente voor natuurlijke personen € 41,35
  • Online rechtstreeks via Justis € 33,85

(tarieven 2020)

Voorwaarden

Wat moet u weten
Iedereen kan een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) aanvragen. U krijgt een VOG als u geen strafbare feiten heeft gepleegd. Heeft u wel iets strafbaars gedaan? Dan kijkt Justis of dit van belang is voor de taak of functie waarvoor u de VOG aanvraagt.

Bent u het niet eens met de beslissing van Justis?
U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit. Dit doet u bij Justis.

VOG voor rechtspersonen
Een VOG voor rechtspersonen vraagt u rechtstreeks schriftelijk aan bij Dienst Justis.

Aanvraagformulier VOG bedrijven

Bijzonderheden

Meer informatie
Meer informatie over de gratis VOG voor vrijwilligers www.gratisvog.nl of www.justis.nl
https://www.justis.nl/producten/vog/

Contact

Vragen?
Wij helpen u graag. Belt u tijdens kantooruren naar ons Klant Contact Centrum 0492 269 700.