Uittreksel Basisregistratie personen (BRP)

U heeft een bewijs nodig waaruit blijkt dat u in de gemeente Laarbeek bent ingeschreven? Instanties kunnen u om deze informatie vragen. U vraagt dan een Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP) aan bij de gemeente waar u staat ingeschreven. Op dit uittreksel BRP staan onder andere uw naam, geboortedatum, geboorteplaats en huidige adres. Het kan ook zijn dat het nodig is dat er andere gegevens op staan. Geeft u daarom duidelijk aan waarvoor u het uittreksel nodig heeft. 

Aanpak

Digitaal

Vraag een uittreksel BRP aan met uw DigiD, Klik hier om een uittreksel aan te vragen.
De gemeente stuurt het uittreksel binnen 2 werkdagen naar u op.

Persoonlijk in het gemeentehuis

Wij helpen u graag. Maak een afspraak: afspraak maken
U krijgt het uittreksel meteen mee.

Kan iemand anders een uittreksel voor u aanvragen?

Ja, u kunt hiervoor iemand machtigen. Deze persoon moet:

  • meerderjarig zijn,
  • een schriftelijke machtiging van u meebrengen
  • een (kopie) geldig legitimatiebewijs van u en van zichzelf meebrengen.

Wat u nodig heeft

  • Een geldig legitimatiebewijs.
  • Voor de digitale aanvraag heeft u uw DigiD inloggegevens nodig.

Kosten

Een uittreksel Basisregistratie personen kost € 5,00

(tarief 2022)

Bijzonderheden

Contact

Wij helpen u graag. Neemt u tijdens kantooruren contact op met ons Klant Contact Centrum 0492 469 700.