Tegemoetkoming kinderopvangtoeslag

Ontvang je een uitkering vanuit de Participatiewet, IOAW, IOAZ of ANW en volg je een traject naar werk en/of scholing of een inburgeringscursus? Dan kun je naast de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst een tegemoetkoming krijgen voor het betalen van de eigen bijdrage. Dit is de tegemoetkoming kinderopvangtoeslag.

Aanpak

Zo vraagt u het aan:

Stuur de volgende documenten op naar kinderopvangtoeslag@senzer.nl

• Ondertekend contract met de kinderopvangorganisatie.

• Kopie van de toegekende kinderopvangtoeslag vanuit de Belastingdienst.

• Ondertekende machtiging voor het rechtstreeks uitbetalen van de aanvullende vergoeding vanuit Senzer aan de kinderopvangorganisatie.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Senzer via telefoonnummer 0492 - 753 286, of kijken op www.senzer.nl/kinderopvangtoeslag.