Rolstoelvoorziening (Wmo)

Hebt u een beperking, een chronisch psychisch probleem of een psychosociaal probleem? En bent u daardoor afhankelijk van een rolstoel of ander hulpmiddel? Samen met het Sociaal Team Laarbeek onderzoeken we wat voor u een passende oplossing is. In het gesprek met u wordt uw hulpvraag verduidelijkt en onderzoeken we of u een hulpmiddel nodig heeft en op welke manier u dit hulpmiddel kunt verzorgen. Dit kan een oplossing op eigen kracht zijn, maar ook een maatwerkvoorziening in het kader van de Wmo.

Aanpak

Heeft u ondersteuning nodig? Neem dan contact op met Sociaal Team Laarbeek
Klik hier voor meer informatie over deze teams.

Voorwaarden

Iedere burger die rechtmatig in Nederland woont, kan een beroep doen op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Er zijn wel voorwaarden:

  • U kunt alleen een beroep doen op de Wmo aanvragen in de gemeente waar u woont.
  • U kunt voor de betreffende kosten op geen enkele andere voorziening een beroep doen, bijvoorbeeld vanuit uw zorgverzekering.
  • U kunt alleen een beroep doen op de Wmo als er geen enkele andere oplossing mogelijk is, bijvoorbeeld in uw netwerk.

Contact

Bel met het Sociaal Team Laarbeek via 0492 469 707. Wij helpen u graag.