Rijbewijs

U bent geslaagd voor uw eerste rijbewijs of voor een nieuwe categorie? Uw rijbewijs verloopt bijna? Vraag uw nieuwe rijbewijs op tijd aan. U regelt de aanvraag van uw rijbewijs persoonlijk in het gemeentehuis. 

Als u een reisdocument aanvraagt, duurt het uiterlijk 7 werkdagen tot het opgehaald kan worden. Een rijbewijs kunt u na maximaal 5 werkdagen ophalen.

Aanpak

Rijbewijs aanvragen:

-U regelt de aanvraag van uw rijbewijs persoonlijk in het gemeentehuis.
-U maakt hiervoor een afspraak, Klik hier om een afspraak te maken
-U kunt uw rijbewijs 5 werkdagen na de aanvraag ophalen. Dit doet u altijd zelf.

Wat u nodig heeft

Bij de aanvraag of verlenging neemt u mee:

 • 1 recente kleurenpasfoto, niet ouder dan 6 maanden op het moment van aanvraag, die voldoet aan de pasfoto-eisen
 • een geldig legitimatiebewijs of verblijfsdocument
 • uw oude rijbewijs

Bij het ophalen neemt u mee:

 • het oude rijbewijs. Dit wordt door de gemeente ingenomen,
 • het afhaalbewijs.

U heeft 3 maanden de tijd om uw nieuwe rijbewijs op te halen. Daarna wordt het vernietigd.

Kosten

Rijbewijs € 41,00
Spoedprocedure € 34,00 + kosten rijbewijs
Gezondheidsverklaring € 41,50

(tarieven 2022)

Voorwaarden

Algemene voorwaarden aanvragen rijbewijs

 • U staat ingeschreven als inwoner van de Gemeente Laarbeek
 • U vraagt het rijbewijs persoonlijk aan
 • U moet minstens 185 dagen in Nederland ingeschreven staan
 • Er mag geen sprake zijn van ontzegging of ongeldigverklaring van een rijbewijs
 • Er is bij het CBR, indien van toepassing, een verklaring van geschiktheid geregistreerd van minder dan 1 jaar oud.
 • Er is bij het CBR, indien van toepassing, een verklaring van rijvaardigheid geregistreerd van minder dan 3 jaar oud

Vervallen vrijstelling code 95
Chauffeurs die zijn geboren voor 1 juli 1955 hebben automatisch code 95 gekregen voor de duur van hun rijbewijs. De Europese Commissie vindt dat het automatisch geven van de code 95 niet mag. De Nederlandse overheid moet dit terugdraaien. Hiervoor is een wetswijziging doorgevoerd, die ingaat per 1 december 2020. U vindt hierover meer informatie op de website van de Rijksoverheid

Gezondheidsverklaring
In een aantal gevallen heeft u een medische keuring nodig. Dat als u:

 • 75 jaar of ouder bent
 • een beperking heeft die van invloed is op uw rijvaardigheid
 • een rijbewijs aanvraagt voor een vrachtwagen of bus

Een medische keuring regelt u via een Gezondheidsverklaring rijbewijs. U vindt aanvullende informatie hierover bij Gezondheidsverklaring rijbewijs.

Het CBR beoordeelt of u rijgeschikt bent. U bent rijgeschikt? U vraagt uw rijbewijs persoonlijk aan in het gemeentehuis. U maakt hiervoor een afspraak

Geldigheid
Nieuwe rijbewijzen zijn meestal 10 jaar geldig. Soms is een rijbewijs korter geldig. Dit is afhankelijk van rijbewijscategorie, uw leeftijd en uw gezondheidssituatie. Bijvoorbeeld als u ouder bent dan 65 jaar, als u een groot rijbewijs heeft of als u een beperking heeft die van invloed is op uw rijvaardigheid.

Leeftijd Geldigheid
Jonger dan 65 jaar    10 jaar
Tussen de 65 en 70 jaar Tot 75e verjaardag
Tussen de 70 en 75 jaar 5 jaar
Ouder dan 75 jaar Maximaal 5 jaar

Rijbewijs voor jongeren tot 18 jaar
Als u 17 jaar oud bent, kunt u een rijbewijs aanvragen. U mag dan tot uw 18e jaar autorijden met een coach naast u. Hiervoor vraagt u eerst een begeleiderspas aan bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW). Deze begeleiderspas moet u meebrengen bij de aanvraag van het rijbewijs. Kijk voor meer informatie over de begeleiderspas op de website van 2toDrive.

Uw rijbewijs is versleten of onleesbaar
Is uw rijbewijs versleten of onleesbaar geworden? U kunt er dan voor kiezen om uw rijbewijs te laten vervangen voor de resterende geldigheidsduur of te vernieuwen voor de volle geldigheidsduur. U dient dan wel aan alle voorwaarden te voldoen die bij het rijbewijs horen, bv medische keuring.

U wilt een buitenlands rijbewijs omwisselen?
Als u een buitenlands rijbewijs heeft, kunt u dat in bepaalde gevallen omwisselen voor een Nederlands rijbewijs. Dit is afhankelijk van het land waar het rijbewijs is afgegeven. Tijdens de omwisseling mag u niet op de opbenbare weg rijden. Doet u dit wel, dan kunt u hiervoor een boete krijgen. U moet namelijk bij een controle op de weg uw rijbewijs kunnen laten zien. Meer informatie hierover vindt u op de website van de RDW.

Is uw rijbewijs kwijt, gestolen of heeft u een vermoeden van misbruik?

Meld eerst online bij het RDW Link: https://www.rdw.nl/particulier/voertuigen/auto/het-rijbewijs/rijbewijs-k... (Rijksdienst voor het Wegverkeer) dat uw rijbewijs is vermist of gestolen. Dit kunt u zelf 24 uur per dag regelen. Uw rijbewijs wordt direct geblokkeerd en daarmee voorkomt u misbruik. U ontvangt binnen een paar minuten een bevestigingsmail.

Voor het online melden van verlies, diefstal of misbruik van het rijbewijs heeft u een DigiD nodig. Heeft u geen DigiD en/of lukt de melding niet online? Maak dan een afspraak via www.laarbeek.nl.

Daarna kunt u een nieuw rijbewijs aanvragen. Na de melding van verlies, diefstal of misbruik kan het rijbewijs niet meer gebruikt worden. Lever het rijbewijs in als het wordt teruggevonden.

Contact

Wij helpen u graag. Neem contact op met ons Klant Contact Centrum via 0492 469 700.