Principeverzoek

Wat is een principeverzoek?

U heeft plannen om wat te gaan veranderen aan uw woning/kavel/pand, die mogelijk in strijd zijn met het geldende bestemmingsplan. U dient dan een zogeheten principeverzoek in. Wij kunnen dan beoordelen of uw plannen wenselijk zijn binnen het gemeentelijk beleid.

Aanpak

U dient een principeverzoek in met het formulier principeverzoek

Bedrijven

Bedrijven, ondernemers en beroepsbeoefenaren met eHerkenning kunnen ook digitaal een aanvraag doen.

Vul dit formulier zo compleet mogelijk in, zodat wij een goed beeld krijgen van de huidige en gewenste situatie. In het principeverzoek licht u toe:

 • wat de huidige situatie is
 • wat de door u gewenste toekomstige situatie is
 • hoe dit tot stand gaat komen

Wat levert u aan:

Bij een principeverzoek levert u een aantal zaken verplicht aan. We adviseren u om deze al te verzamelen, voordat u het formulier principeverzoek invult. Het gaat om:

 • Toelichting van uw plan: Wat is de huidige situatie, wat gaat er veranderen, en wat is hier allemaal voor nodig? Bekijk het huidige bestemmingsplan op uw locatie en welke delen van uw plan hier wel en/of niet in passen. Een aantal dingen levert u hierbij verplicht aan:
  • Situatieschets/plattegrond van de huidige situatie;
  • Situatieschets/plattegrond van de toekomstige situatie;
  • (Kadastrale) luchtfoto van de huidige situatie en/of kadastrale kaart.
 • Omgevingsdialoog:
  • Wij vinden het belangrijk dat de omgeving op de hoogte is van uw plannen. Daarom vragen wij u om een omgevingsdialoog aan te gaan met uw omgeving. De gemeente Laarbeek heeft een stappenplan dat u hierbij kan helpen: Bekijk het stappenplan voor de omgevingsdialoog.
 • Transformatiekader:
  • Als u een woning wilt realiseren in bestaand vastgoed, zoals een voormalige horeca-, bedrijfs-, of winkelpand buiten het centrumgebied, vult u verplicht het formulier transformatiekader in. U kunt het formulier van het transformatiekader hier downloaden. 

Voorwaarden

Wat gebeurt er nadat u het verzoek hebt ingediend?

De gemeentelijke adviseurs bekijken uw plan en komen tot een besluit of uw plan wenselijk is. U kunt van ons een van deze drie reacties ontvangen, namelijk:

 • Ja. Uw plan is wenselijk en lijkt haalbaar. U kunt uw plan verder gaan uitwerken.
 • Ja, mits. Bij deze optie is uw plan wel wenselijk, maar gelden er enkele randvoorwaarden voordat u uw plan kunt doorzetten.
 • Nee. Uw plan is niet wenselijk en/of niet haalbaar. Uw plan wordt afgewezen. 

Is ons antwoord ‘Ja’, of ‘Ja, mits’? Dan informeren we u over vervolgstappen. Het is belangrijk om te realiseren dat ons principeakkoord altijd onder voorbehoud is. Voor de uitwerking van uw plan kan het zijn dat u onderzoeken moet (laten) uitvoeren. De resultaten hiervan kunnen de haalbaarheid van uw plan beïnvloeden.

Wij proberen uw verzoek zo snel mogelijk te behandelen. Op dit moment werken we met een wachtlijst. Dat komt door openstaande vacatures en de hoeveelheid aanvragen. Wij kunnen u niet precies vertellen hoelang het duurt voordat we uw aanvraag behandelen.

De kosten

Een principeverzoek doen kost € 857,- aan legeskosten. Deze moet u altijd betalen, wat ons besluit ook is. Als wij uw verzoek in behandeling nemen, worden deze kosten in mindering gebracht op latere legeskosten.

Let op! In plaats van een principeverzoek, kunt u ook een vooroverleg aanvragen. Een vooroverleg kost net zoveel als een principeverzoek (€ 857,-). Maar u kunt de kosten voor een vooroverleg later niet terugvragen of verrekenen met latere legeskosten. Wilt u in vooroverleg én dient u een principeverzoek in? Dan betaalt u tweemaal de legeskosten van € 857,-. Wij raden u dan ook aan om direct een principeverzoek in te dienen, om onnodige kosten te besparen.

Contact

Neem gerust contact met ons op. Dat kan via telefoonnummer 0492 469 700, of e-mail: gemeente@laarbeek.nl