Onroerendezaakbelasting

De verordening op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelastingen 2020 geeft aan wat de tarieven zijn in 2020. Klik hier voor meer informatie.

Contact

Heeft u vragen hierover? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 0492 469 700, of e-mail: gemeente@laarbeek.nl