Omgevingsloket

De gemeente Laarbeek wil haar inwoners en ondernemers goed van dienst zijn. Bijvoorbeeld als het gaat om het verlenen van vergunningen bij ruimtebehoefte, een inrichting van de openbare ruimte, planologische randvoorwaarden en handhaving op wetten. Dit zijn nogal wat zaken die vaak op één of andere manier met elkaar samenhangen. Als u een gebouw, bouwwerk of een bedrijf wil oprichten, doorontwikkelen, veranderen of verplaatsen, krijgt u te maken met het omgevingsloket. Daar kunt u checken of u een vergunning nodig heeft en vraagt u uw vergunning aan.

Aanpak

Hoe regelt u het?
U kunt via het Omgevingsloket online een vergunningcheck doen. U ziet dan of u wel of niet een omgevingsvergunning moet aanvragen of dat u een melding moet doen. Heeft u vragen over de procedure? Neem dan telefonisch contact op met ons 0492 469 700. Via Omgevingsloket online kunt u uw aanvraag meteen digitaal indienen.

Wat u nodig heeft 
U heeft een DigiD inlogcode nodig als u als particulier een aanvraag doet. Meer informatie over DigiD vindt u op www.digid.nl . Wilt u voor uw bedrijf een aanvraag digitaal indienen, dan hebt u eHerkenning nodig. Meer informatie vindt u op www.eherkenning.nl.

Voorwaarden

Wat u moet weten
De Omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant, de zogenaamde ODZOB, behandelt namens de gemeente de omgevingsvergunningen en neemt het besluit over uw vergunning.

Contact

Contact
Heeft u nog vragen? Bel dan met ons Klant Contact Centrum via 0492 469 700. Of maak online een afspraak. Vervolgens kunt u zelf de uiteindelijke vergunningaanvraag indienen via het digitale omgevingsloket www.omgevingsloket.nl .