Nederlanderschap, afstand doen

Als u de Nederlandse nationaliteit wilt opgeven, legt u daar een ‘verklaring van afstand’ over af. Heeft u kinderen onder de 18? Zij verliezen de Nederlandse nationaliteit dan automatisch ook. U moet uw Nederlandse reisdocumenten inleveren. U kunt ook op andere manieren de Nederlandse nationaliteit verliezen. U raakt het Nederlanderschap bijvoorbeeld kwijt als u vrijwillig een andere nationaliteit aanneemt.

 

Let op! Daarnaast kan uw Nederlanderschap worden ingetrokken, óók als u daardoor staatloos wordt. Dit gebeurt bijvoorbeeld:

  • als u fraude heeft gepleegd bij de optie- of naturalisatieprocedure; of
  • als u voor een misdrijf tegen de Nederlandse staat bent veroordeeld. Bijvoorbeeld een terroristische aanslag of massamoord.

Voorwaarden

De voorwaarden om de verklaring van afstand af te mogen leggen, zijn onder andere:

  • U bent meerderjarig.
  • U hebt nog een andere nationaliteit.
  • Voor uw minderjarige kinderen geldt dat niet een van de ouders de Nederlandse nationaliteit nog heeft gehouden.

Meenemen
  • een geldig identiteitsbewijs; of
  • een bewijs van een andere nationaliteit.

Bijzonderheden

U kunt de verklaring van afstand afleggen bij de gemeente waar u woont. U verliest meteen uw Nederlandse nationaliteit en u dient uw Nederlandse reisdocumenten in te leveren. Het verlies van de Nederlandse nationaliteit zal worden geregistreerd in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens. U dient een verblijfsvergunning aan te vragen of wanneer u een burger bent van de EU dan dient u zich te registreren als EU-onderdaan. Hiervoor kunt u contact opnemen met de Immigratie- en Naturalisatiedienst, telefoon 0900 123 4561.