Milieustraat

Binnen de gemeente bevindt zich een milieustraat (ook wel afvalinzamelstation genoemd). Hier kunt u uw afvalstoffen aanbieden. De milieustraat is met name bedoeld voor afvalstoffen die u niet mee kunt geven met het huishoudelijk afval.

Locatie milieustraat
De Stater 2 in Lieshout, telefoon 0499 422 775, fax 0499 327 409.

Openingstijden milieustraat
Woensdag t/m vrijdag 13.00-17.00 uur, zaterdag 9.00-16.00 uur.
Kosten: 

Voor het storten van afval is een tarief verschuldigd. Autobanden kunnen tegen een vaststaand bedrag worden ingeleverd.

De kosten staan vermeld bij de milieustraat.


Voorwaarden: 

De milieustraat doet dienst als afvalstort voor inwoners van Laarbeek. Om toegang tot de milieustraat te hebben dient u te beschikken over de Toegangspas milieustraat. Ieder huishouden in Laarbeek heeft in 2006 een pas ontvangen.

U kunt op de milieustraat extra afval (meestal grof huisvuil) kwijt dat niet met de wekelijkse afvalinzameling kan worden meegegeven. Te denken valt aan:

  • extra groenafval in de zomermaanden;
  • klein chemisch afval (dit kan nooit met het gewone huisvuil worden meegegeven);
  • bouwpuin;
  • asbest (mits goed verpakt);
  • huisraad;
  • bruin- en witgoed.
DigiD

Inloggen met uw DigiD

Met uw persoonlijke DigiD kunt u zich identificeren op websites van de overheid en van organisaties die een overheidstaak uitvoeren. Zo weten deze organisaties dat ze echt met u te maken hebben. Meer informatie over DigiD.

DigiD Inloggen "Mijn loket"