Marktstandplaats aanvragen

In Laarbeek vinden er wekelijks markten plaats in de diverse dorpskernen. Als u een standplaats op de markt wilt hebben, heeft u een vergunning nodig. De gemeente controleert of er plaats beschikbaar is en of u in aanmerking komt voor de vergunning. Mogelijk plaatst de gemeente u op een wachtlijst.

Aanpak

U regelt een standplaatsvergunning voor de weekmarkt schriftelijk.

U stuurt een email naar gemeente@laarbeek.nl of u stuurt een brief naar Postbus 190, 5740 AD Beek en Donk.

Wat u nodig heeft

Met de email of brief moet u meesturen:

  • Een kopie van uw geldige legitimatiebewijs
  • Een uittreksel van de Kamer van koophandel

Verder moet u het volgende bij uw aanvraag vermelden:

  • Beschrijving van de aard van uw handel.
  • Datum van de markt waarop u wilt staan.
  • Op welke locatie u op de markt wilt staan.
  • Heeft u zelf een verkoopwagen of wilt u gebruik maken van een marktkraam
  • Hoeveel meter u nodig heeft voor uw verkoopwagen of marktkraam

Kosten

Voor de standplaatsvergunning op de weekmarkt betaalt u in 2022 het volgende:

Beek en Donk   € 8,24 per kwartaal  
Aarle-Rixtel € 7,20 per kwartaal
Lieshout € 5,88 per kwartaal

Voorwaarden

Markthandel valt onder de ambulante handel. Er zijn geen diploma’s nodig voor de verkoop van goederen op een markt. U moet wel aan onderstaande voorwaarden voldoen.

Voorwaarden voor het aanvragen van een marktplaatsvergunning

  • U staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
  • U staat ingeschreven bij het centraal registratiekantoor van het hoofdbedrijfschap detailhandel.
  • U heeft een marktverzekering afgesloten

Openingstijden weekmarkt

Beek en Donk: 09.00-12.00 uur
Aarle-Rixtel en Lieshout: 08.30-12.30 uur

Contact

Wij helpen u graag. Belt u tijdens kantooruren met ons Klant Contact Centrum 0492 469 700.