Kabels en leidingen leggen

Alleen met toestemming van de gemeente mag u kabels en leidingen in de grond leggen. Toestemming is niet nodig als het om eigen grond gaat en u dit zonder machine doet.

Aanpak

Wilt u kabels of leidingen leggen in openbare grond?
Dan moet u een vergunning aanvragen, of een melding doen bij de gemeente. U download het formulier door hier te klikken.

Wilt u kabels, leidingen of andere bouwwerken plaatsen boven de grond?
Dan moet u een vergunning aanvragen. Het is verboden te bouwen onder of direct naast hoogspanningsmasten.

Een vergunning aanvragen of een melding doen?
Hiervoor stuurt u een brief of een e-mail naar de gemeente, gericht aan het college van burgemeester en wethouders. Zet in uw aanvraag:

  • een omschrijving van wat u precies wilt gaan doen
  • wanneer u wilt starten en een planning
  • aantal en soort kabel en/of leiding
  • een plattegrond waarop te zien is waar de kabel en/of leiding komt
  • adres waar we de rekening naartoe kunnen sturen van de vergunning (leges)

Gebruikt u een machine voor het graven?
Dan moet u ook een graafmelding doen. Dit doet u uiterlijk 3 werkdagen voor u begint bij het Kabels en Leidingen Informatie Centrum (KLIC).

Wilt u nieuwe buisleidingen leggen voor gevaarlijke stoffen?

  • Staat het traject voor de nieuwe buisleidingen al in het bestemmingsplan? Dan heeft u alleen een omgevingsvergunning nodig.
  • Voor buisleidingen op een nieuw traject (route) moet het bestemmingsplan worden aangepast. Neem hiervoor contact op met de gemeente.

Voorwaarden

In het Handboek Kabels en Leidingen Laarbeek 2018 en de regels over compensatie (vergoeding) voor schade door kabels en leidingen staat meer (technische) informatie.

 

Contact

Neem contact op met het team ontwikkeling van de gemeente Laarbeek: telefoon 0492 469 700. Of mail naar: gemeente@laarbeek.nl