Inkomensverklaring

Gemeente Laarbeek vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Er zijn organisaties die gratis of met korting spullen aanbieden aan inwoners met een laag inkomen. Vaak moet u dan eerst bewijzen dat u een laag inkomen heeft. Daarom verstrekken wij jaarlijks een brief waarin staat dat uw inkomen lager is dan 110% van de bijstandsnorm. Dit noemen we de inkomensverklaring. Als u die laat zien, hoeft u niet steeds uw inkomen te bewijzen. Dat is makkelijk geregeld en wel zo prettig.

Aanpak

Als u een (bijzondere) bijstandsuitkering krijgt of gebruik maakt van een minimaregeling (zoals de bijdrage maatschappelijke participatie), dan krijgt u de inkomensverklaring automatisch thuisgestuurd. 
Dit geldt ook als u gebruik maakt van een schuldregeling. 

Als je de inkomensverklaring niet automatisch hebt ontvangen?

Het kan zijn dat u een laag inkomen heeft, maar geen inkomensverklaring heeft ontvangen van de gemeente. Dan komt uw naam niet voor in de gegevens die de gemeente verzamelt. U kunt dan misschien wel de inkomensverklaring ontvangen. Dan kunt u het volgende doen:

  • Contact opnemen met het Sociaal Team Laarbeek via telefoonnummer 0492 469 707.
  • De maatschappelijke participatie aanvragen.
  • Lever  bewijsstukken van je inkomen en vermogen in.

Bij toewijzing ontvangt u binnen 3 maanden automatisch de inkomensverklaring. U hoeft de inkomensverklaring voor de volgende jaren niet opnieuw aan te vragen.

 

Voorwaarden

Bij welke organisaties kan er gebruik worden gemaakt van de inkomensverklaring?

Stichting Leergeld
Kledingbank Laarbeek
Super Sociaal supermarkt
Bibliotheek De Lage Beemden

Meer informatie over deze organisaties vindt u hier.  

Hoe lang is de inkomensverklaring geldig?

De inkomensverklaring is een kalenderjaar geldig. Dit staat ook op de verklaring zelf.

U wilt de inkomensverklaring niet meer ontvangen

Neem dan contact op met Sociaal Team Laarbeek 0492 469 707. 

Contact

Bel gerust met het Sociaal Team Laarbeek via telefoonnummer 0492 469 707 of mail naar sociaalteam@laarbeek.nl