Informatieverzoek op basis van de Wet open overheid

Vanaf 1 mei 2022 geldt in Nederland de nieuwe Wet open overheid (Woo). Deze wet vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De Woo heeft als doel de overheid transparanter te maken. Overheidsinformatie moet voor iedereen beter toegankelijk worden, makkelijk vindbaar zijn en uitwisselbaar zijn.

Om welke informatie gaat het?

Organisatiegegevens, raadsstukken en collegebesluiten zijn al terug te vinden op onze website. Regelingen en beschikkingen staan nu gepubliceerd op overheid.nl. Daar komt later nog bij: wet- en regelgeving, andere bestuursstukken, stukken van adviescolleges, convenanten, jaarplannen en -verslagen, Wob/Woo-verzoeken, onderzoeken, beschikkingen en klachten. Deze informatie wordt vanaf 1 mei 2022, in fases over de komende jaren, gepubliceerd.

Aanpak

Als u gegevens zoekt die nog niet op de website of overheid.nl staan kunt u schriftelijk of via dit online Formulier Woo-verzoek om die informatie verzoeken.

U kunt ook bellen via het algemene telefoonnummer 0492 469 700 en vragen naar een van onze Woo-contactfunctionarissen.

Kosten

Een verzoek indienen kost u niets. Ook het opvragen van digitale informatie is kosteloos. Als u kopieën op papier wil hebben, geldt daar in 2022 het gebruikelijke tarief voor van € 0,85 per A4 of A3. De kosten voor andere kopieën kunt u terugvinden in de legesverordening 2022. (https://www.laarbeek.nl/producten/leges-in-2022)

Contact

Wij helpen u graag. Neemt u tijdens kantooruren contact op met ons Klant Contact Centrum 0492 469 700. U kunt daar vragen naar een van onze Woo-contactfunctionarissen.