Inburgeren

Alle vreemdelingen van 16 tot 65 jaar die in Nederland komen wonen moeten inburgeren. Dit is geregeld in de Wet inburgering (Wi). Dit houdt in dat u voldoende kennis van de Nederlandse taal en samenleving moet hebben om zelfstandig in Nederland te kunnen functioneren. Deze plicht wordt afgesloten met een inburgeringsexamen, waarvoor u moet slagen.

Inburgeren betekent dat u voldoende weet van de Nederlandse samenleving, zodat u zich goed kunt redden in Nederland. Zo is het heel belangrijk dat u de Nederlandse taal leert lezen en schrijven en dat u gesprekken kunt voeren in de Nederlandse taal (niveau A2). U bent ingeburgerd als u het verplichte inburgeringsexamen met succes hebt afgerond. U hebt maximaal 3,5 jaar de tijd voor het examen te slagen.

Wie moet inburgeren?
De inburgeringsplicht geldt voor:

 • vreemdelingen met een verblijfsvergunning voor bepaalde of onbepaalde tijd
 • geestelijk bedienaren

Wie hoeft niet in te burgeren?
U hoeft niet in te burgeren als u:

 • jonger bent dan 16 jaar;
 • 65 jaar of ouder bent;
 • een paspoort hebt van een land in de Europese Unie of van Zwitserland, Noorwegen, IJsland of Liechtenstein;
 • 8 jaar of langer in Nederland naar school bent geweest, voordat u 16 jaar werd;
 • via de korte vrijstellingstoets bent vrijgesteld. Meer informatie vindt u op de site van DUO;
 • een verstandelijke handicap hebt.

Wat gebeurt er als u niet wilt inburgeren?
Inburgeren is verplicht. Dit betekent dat als u geen ontheffing en/of vrijstelling hebt gekregen, u moet slagen voor het inburgeringsexamen. Werkt u niet mee, dan heeft de gemeente sanctiemogelijkheden. Deze sanctiemogelijkheden zijn een middel om u het inburgeringsprogramma te laten doorlopen. Krijgt u bijvoorbeeld een bijstandsuitkering, dan kan de gemeente u op uw uitkering korten. In andere gevallen legt de gemeente u een boete op.

Bijzonderheden

 • Woont u in het buitenland en hebt u een verblijfsvergunning aangevraagd? U moet het inburgeringsexamen dan afleggen in het land waar u nu woont, vóórdat u naar Nederland kunt komen. Neem hierover contact op met de Nederlandse ambassade.
 • Woont u al in Nederland? Overleg met de gemeente of de inburgeringsplicht voor u geldt.
 • Wilt u weten hoe u zich het beste kunt voorbereiden op het examen? U kunt via de gemeente informatie krijgen over taallessen en andere inburgeringscursussen.
 • Slaagt u binnen 3 jaar na het vaststellen van de inburgeringsplicht? U kunt dan een vergoeding krijgen als tegemoetkoming voor het cursusgeld.
 • U moet binnen 3,5 jaar na vaststelling van de inburgeringsplicht geslaagd zijn voor het inburgeringsexamen.

Meer informatie