Identiteitskaart

U heeft de Nederlandse nationaliteit? Dan kunt u een Nederlandse identiteitskaart aanvragen. Vanaf 14 jaar is iedereen in Nederland verplicht zich te kunnen legitimeren. U gebruikt een identiteitskaart om te laten zien wie u bent. Een identiteitskaart is ook een reisdocument waarmee u naar de meeste Europese landen kunt reizen.

Als u een reisdocument aanvraagt, duurt het uiterlijk 7 werkdagen tot het opgehaald kan worden. Een rijbewijs kunt u na maximaal 5 werkdagen ophalen.

Aanpak

Persoonlijk aanvragen

Een Nederlandse identiteitskaart vraagt u persoonlijk aan in het gemeentehuis.
Hiervoor maakt u een afspraak. Afspraak maken.

U kunt zelf niet naar het gemeentehuis komen voor de aanvraag
Bij mensen met een medische, lichamelijke of geestelijke beperking kunnen we aan huis komen als dat nodig is. Dat kost niets extra. Neem daarvoor telefonisch contact op met ons Klant Contact Centrum; 0492 469 700.

Termijn, ophalen of bezorgen
Na 7 werkdagen is uw identiteitskaart bij ons binnen. Ophalen doet u altijd zelf. Ook kinderen moeten zelf aanwezig zijn bij het aanvragen en ophalen van de identiteitskaart. Wanneer u uw mobiele telefoonnummer aan ons doorgeeft, ontvangt u een sms wanneer uw document bij ons binnen is.

Heeft u de identiteitskaart sneller nodig? Maak dan gebruik van de spoedprocedure.

Identiteitskaart laten bezorgen
U kunt uw identiteitskaart laten bezorgen. Dat kan ook 's avonds en in het weekend. Bezorgen kan in heel Nederland behalve op de Waddeneilanden. U maakt de keuze voor laten bezorgen bij de aanvraag van de identiteitskaart. Deze keuze kunt u later niet meer wijzigen. Uw identiteitskaart is na 7 werkdagen klaar. Daarna bezorgt AMP Groep het document. Hiervoor maakt u zelf een afspraak met AMP. De AMP Groep is gespecialiseerd in beveiligde bezorging. U betaalt bezorgkosten.

Uitzonderingen bezorging
Bij een spoedprocedure kunt u niet laten bezorgen

Wat u nodig heeft 

 

  • alle reisdocumenten die in uw bezit zijn, ook als deze verlopen zijn
  • 1 recente kleurenpasfoto, niet ouder dan 6 maanden op het moment van aanvraag, die voldoet aan de pasfoto eisen.

Vanaf 12 jaar mogen kinderen zonder toestemming van beide ouders, of van de persoon die het gezag over het kind heeft, een identiteitskaart aanvragen. Voor kinderen jonger dan 12 jaar is deze toestemming wel nodig. De toestemming kan geregeld worden door het invullen van een toestemmingsverklaring. Klik hier voor de formulier toestemmingsverklaring.

Kosten

Nederlandse identiteitskaart t/m 17 jaar € 36,00
Nederlandse identiteitskaart 18 jaar en ouder € 68,00
Spoedprocedure € 51,00 + kosten identiteitskaart
Bezorgkosten per levering/per adres € 16,00

(tarieven 2022)

Voorwaarden

Geldigheid identiteitskaart
Voor personen t/m 17 jaar is de identiteitskaart 5 jaar geldig.
Een identiteitskaart voor personen van 18 jaar en ouder is 10 jaar geldig.

Nieuwe functionaliteit op identiteitskaart
De nieuwe Nederlandse identiteitskaart (vanaf 4 januari 2021) heeft een inlogfunctie voor DigiD. Dit betekent dat u na activatie in de DigiD app kunt inloggen met behulp van uw identiteitskaart. Door op deze manier in te loggen, kunt u gegevens inzien die extra gevoelig zijn. Na het ophalen van uw identiteitskaart, ontvangt u binnen 5 werkdagen een brief van DigiD. Daarmee activeert u uw nieuwe inlogfunctie. Meer informatie vindt u op www.digid.nl.

Vingerafdrukken
Vanaf de leeftijd van 12 jaar worden bij aanvraag van een identiteitskaart twee vingerafdrukken afgenomen. Is dit vanwege een (tijdelijke) medische beperking niet mogelijk? U kunt in aanmerking komen voor een (tijdelijke) identiteitskaart zonder vingerafdrukken.

Is uw document kwijt, gestolen of heeft u een vermoeden van misbruik?
U meldt de vermissing van uw document persoonlijk in het gemeentehuis. U regelt dit samen met de aanvraag van uw nieuwe document. Het is niet nodig aangifte te doen bij de politie.
U bent uw document in het buitenland kwijt raakt door vermissing of diefstal?  U doet altijd eerst aangifte in het buitenland.
U vermoed misbruik van uw document? U kunt dit melden bij Centraal meldpunt identiteitsfraude. Meer informatie: https://www.rvig.nl/centraal-meldpunt-identiteitsfraude/melding-doen-bij-het-cmi

Aanvullende reisvoorwaarden
Voor sommige landen heeft u een visum nodig of geldt de regel dat een reisdocument nog een aantal maanden geldig moet zijn. Informeer voor deze aanvullende reisvoorwaarden bij uw reisbureau, de ambassade of het consulaat van het land van uw bestemming.

Noodpaspoort
Gaat u op reis naar het buitenland en heeft u geen reisdocument? In zeer uitzonderlijke gevallen en onder strikte voorwaarden kunt u een noodpaspoort aanvragen. De Koninklijke Marechaussee geeft noodpaspoorten af. Kijkt u voor meer informatie op https://www.defensie.nl/onderwerpen/noodpaspoort

Wat verandert er door de Brexit?
Klik hier voor meer informatie

Contact

Wij helpen u graag. Belt u tijdens kantooruren naar ons Klant Contact Centrum 0492 469 700.