Huwelijk in het buitenland

Wilt u als Nederlander in het buitenland trouwen?
U kunt het beste contact opnemen met de ambassade van het desbetreffende land of rechtstreeks met de buitenlandse instantie die uw huwelijk gaat voltrekken. Zij zijn op de hoogte van de buitenlandse regels die op het huwelijk van toepassing zijn.

De buitenlandse regels voor een huwelijk bepalen bijvoorbeeld:

 • welke documenten u nodig heeft voor het sluiten van het huwelijk;
 • of u in ondertrouw moet gaan of dat u een trouwvergunning nodig heeft;
 • of u een trouwboekje ontvangt.

De ambtenaar kan u vragen om een verklaring van niet-gehuwd zijn. Deze kunt u aanvragen via de burgerlijke stand van uw laatste woonplaats. Voor sommige landen is hiervoor een verklaring van huwelijksbevoegdheid nodig.

Bijzonderheden

Wie kunnen aan u de verklaring afgeven?
De volgende personen of instanties kunnen de verklaring van huwelijksbevoegdheid aan u afgeven:

 • Als u in Nederland woont, de ambtenaar van de burgerlijke stand van uw woonplaats.
 • Als u in Nederland heeft gewoond, de ambtenaar van de burgerlijke stand van uw laatste woonplaats in Nederland.
 • Als u niet in Nederland woont of heeft gewoond, de Nederlandse ambassade of het Nederlandse consulaat in het land waar uw huwelijk wordt voltrokken.
Meenemen
U en uw partner hebben beide de volgende documenten nodig:
 • geldig identiteitsbewijs;
 • een afschrift van de geboorteakte, verkrijgbaar in de gemeente waar u geboren bent;
 • uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie met vermelding van nationaliteit, burgerlijke staat en eventuele eerdere huwelijken of partnerschappen;
 • eventueel bewijs van ontbinding van uw vorige huwelijk, verkrijgbaar in de gemeente waar het vorige huwelijk werd gesloten of waar de vorige partner is overleden;
 • als u in het buitenland woont: een bewijs dat u daar woont, alsmede een bewijs van uw nationaliteit en burgerlijke staat afgegeven door de autoriteiten van dat land.
Als bovenstaande documenten niet in het Nederlands, Engels, Frans of Duits zijn opgesteld, moeten ze door een in Nederland be√ędigde vertaler naar het Nederlands worden vertaald voordat u ze kunt aanleveren. Afhankelijk van het land van herkomst van deze documenten kan legalisatie van de stukken vereist zijn. De ambtenaar van de burgerlijke stand kan u hierover informeren.