Gemeentearchief, inzage

De gemeente Laarbeek heeft de taken voor beheer van openbare archieven belegd bij het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe). Archiefstukken van de gemeente worden na 20 jaar overgedragen aan het RHCe. Alle stukken tot en met 1996 zijn al overgedragen aan het RHCe, met uitzondering van de bouwvergunningen.

Aanpak

Nadat archiefstukken zijn overgedragen aan het RHCe, kunt u ze daar raadplegen. Stukken die nog niet zijn overgedragen zijn in principe niet openbaar. Wilt u toch inzage in deze stukken? Dien dan een verzoek in op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
U vindt hier de Wob procedure gemeente Laarbeek.
 

Voorwaarden

Stukken die wel openbaar zijn, ook al zijn ze nog niet overgedragen aan het RHCe zijn, kunt u bekijken op deze website of op afspraak in het gemeentehuis van Laarbeek inzien. Het gaat dan om:

  • informatie die al eerder gepubliceerd is zoals besluitenlijsten college, raadsinformatie (raadsvoorstellen, raadsbesluiten inclusief bijlages, zoals beleidsplannen), verordeningen of bestemmingsplannen.
  • informatie uit bouw-, omgevingsvergunningen, zoals bouwtekeningen.

Contact

Regionaal Historisch Centrum Eindhoven
Bezoekadres: Raiffeisenstraat 18, 5611 CH te Eindhoven
Correspondentieadres: Postbus 191, 5600 AD Eindhoven
T: 040 264 99 40
I: www.rhc-eindhoven.nl
E: info@rhc-eindhoven.nl