Gegevens in basisregistratie personen aanpassen

Uw persoonsgegevens zoals uw huidige adres, burgerlijke staat, geslacht en nationaliteit houdt  de gemeente bij in de basisregistratie personen (BRP). Sommige gegevens worden automatisch aangepast. Bijvoorbeeld als u trouwt in Nederland. Andere gegevens geeft u zelf door, zoals een verhuizing.

Wanneer er persoonsgegevens zijn aangepast in het buitenland dan moet u dit altijd doorgeven. Bijvoorbeeld als u trouwt in het buitenland of uw naam laat aanpassen.

Bent u geadopteerd? Of heeft u uw geslacht laten veranderen? Dan kan de gemeente op uw verzoek gegevens uit de BRP aanpassen of verwijderen. Het gaat om gegevens van vóór adoptie of geslachtswijziging.

Kloppen uw gegevens in de BRP niet (meer)? Geeft u de wijziging dan door aan de gemeente. Dit doet u in de gemeente waar u staat ingeschreven.

Aanpak

U regelt het aanpassen van foute gegevens in de BRP persoonlijk in het gemeentehuis.

U maakt hiervoor een afspraak, klik hier om digitaal een afspraak te maken.

Adoptie of geslachtsverandering

U regelt een aanpassing of verwijdering van gegevens na adoptie of geslachtsverandering schriftelijk. U stuurt uw verzoek naar Postbus 190, 5740 AD Beek en Donk.
Gaat het om een kind jonger dan 16 jaar? Bij adoptie doen de adoptieouders het verzoek. Bij geslachtsverandering doen de ouders, voogden of verzorgers het verzoek. Vanaf 16 jaar mag een kind zelf dit zelf regelen.

Wat u nodig heeft

Bij aanpassingen die u persoonlijk in het gemeentehuis doorgeeft brengt u mee:

 • een geldig legitimatiebewijs,
 • een bewijs met de juiste gegevens, zoals bijvoorbeeld een officiële akte.

Bij een verzoek om aanpassing of verwijdering bij adoptie of geslachtsverandering stuurt u mee:

 • een kopie van uw geldige Paspoort, identiteitskaart en/of verblijfsdocument
 • bewijzen van een deskundige van de adoptie of geslachtsverandering. Deze mogen niet ouder zijn dan 6 maanden.

Kosten

Het aanpassen van uw persoonsgegevens is gratis.

Voorwaarden

Als uw gegevens in de BRP niet kloppen, moet u dit kunnen bewijzen. U moet ook kunnen aantonen wat de juiste gegevens zijn. Het aanpassen van de gegevens gebeurt binnen 4 weken. U ontvangt hierover bericht. Ook als de gemeente uw gegevens niet kan of mag aanpassen, krijgt u daarvan bericht.

Als er persoonsgegevens worden aangepast die op uw legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs) staan, moet u een nieuw document aanvragen.

Adoptie en geslachtsverandering

Na adoptie kan de gemeente de gegevens aanpassen of verwijderen over:

 • uw naam,
 • eén of beide ouders,
 • de bij adoptie verloren nationaliteit,
 • adresgegevens van vóór de adoptie.

Na geslachtsverandering kan de gemeente gegevens wijzigen of verwijderen over:

 • uw vorige naam,
 • uw vorige geslacht,
 • het gebruik van de achternaam van uw (ex-) echtgenoot of (ex-) geregistreerd partner.

Bijzonderheden

 

Contact

Wij helpen u graag. Neemt u tijdens kantooruren contact op met ons Klant Contact Centrum 0492 469 700.