Exploitatieovereenkomst

Een exploitatieovereenkomst is een afspraak tussen de gemeente en projectontwikkelaars, bouwondernemingen of woningcoöperaties. In de overeenkomst worden de kosten geregeld voor het treffen van openbare voorzieningen.

De procedure verschilt per project. Neem voor informatie over de voorwaarden en de procedure contact op met de gemeente.

Voorwaarden

De gemeente is verantwoordelijk voor de inrichting van voorzieningen (zoals riolering, wegen, verlichting), maar ook het bouwrijp en/of woonrijp maken van de grond. Bij het aanleggen van - bijvoorbeeld - een nieuwe wijk, moet de gemeente kosten maken, die verhaald worden op de exploitanten van de grond.
Dit kan worden geregeld in een anterieure exploitatieovereenkomst. Als de partijen er niet uitkomen, is de gemeente verplicht om in het bestemmingsplan een exploitatieplan op te nemen, waarin de kosten alsnog worden geregeld.

De gemeente kan ook na het opstellen van een exploitatieplan een exploitatieovereenkomst sluiten. In dat geval is de gemeente bij het maken van afspraken gebonden aan het exploitatieplan. Dan spreekt men van een posterieure exploitatieovereenkomst.  

Meenemen
Wat u bij uw verzoek moet meenemen, is sterk afhankelijk van de aard van de gewenste overeenkomst. Als u al een bouwplan heeft, neemt u dat dan zeker mee.