Echtscheiding of einde geregistreerd partnerschap melden

U gaat scheiden of uw geregistreerde partnerschap beëindigen? Dan krijgt u met veel zaken te maken. De gemeente legt de scheiding of de beëindiging van het partnerschap vast in de Burgerlijke stand. Dit doet de gemeente nadat de procedure is afgerond en de documenten zijn ontvangen.

Aanpak

Hoe regelt u het

Echtscheiding
Uw advocaat vraagt een echtscheiding aan bij de Rechtbank. Uw advocaat stuurt de beslissing van de rechtbank naar de gemeente waar u destijds getrouwd bent. Zodra de gemeente de scheiding vastlegt in de Burgerlijke Stand, is de echtscheiding officieel.

Beëindiging partnerschap
U kunt uw geregistreerde partnerschap op 2 manieren beëindigen. Door tussenkomst van een rechter of bij een advocaat of notaris. Via een advocaat of notaris kan alleen als u samen geen minderjarige kinderen hebt en als u het er allebei over eens bent dat u het partnerschap wilt ontbinden . Zodra de gemeente de rechterlijke beslissing of de beëindigingsovereenkomst heeft vastgelegd in de Burgerlijke Stand, is uw partnerschap definitief beëindigd. Beëindiging van uw partnerschap moet u altijd melden in de gemeente waar uw partnerschap geregistreerd staat.  Als dat de gemeente Laarbeek is, maakt u hiervoor een afspraak. Dit doet u telefonisch via 0492 469 700.

Wat u nodig heeft

Bij inschrijving van een echtscheiding

  • Een schriftelijk verzoek tot inschrijving in het register van de Burgerlijke stand.
  • Bewijs van de uitspraak van de Rechtbank (de beschikking).
  • Bewijs dat u niet tegen de uitspraak van de rechter in beroep gaat (akten van berusting).

Bij inschrijving van een beëindiging partnerschap

  • Een door de notaris of advocaat opgemaakte beëindigingsovereenkomst.
  • Bij beëindiging door een rechter; zie bij echtscheiding.

Kosten

Wat kost het
Het inschrijven is gratis.

Voorwaarden

Wat u moet weten

  • De beëindiging moet worden doorgegeven in de gemeente waar u in het huwelijk bent getreden of waar uw partnerschap geregistreerd staat. Heeft uw huwelijk of partnerschap plaatsgevonden in het buitenland? Dan dient de beëindiging te worden doorgegeven aan de gemeente Den Haag.
  • De echtscheiding of beëindiging partnerschap is pas officieel na inschrijving in de Burgerlijke stand.

Contact

Vragen
Wij helpen u graag. Neemt u tijdens kantooruren contact op met ons Klant Contact Center 0492 469 700.

Meer informatie