Compensatieregeling eigen bijdrage

Als u een laag inkomen heeft, hoeft u in sommige gevallen de eigen bijdrage voor WMO voorzieningen (het zogenaamde abbonementstarief) niet te betalen. 

Aanpak

U kunt het aanpassen van de eigen bijdrage regelen via de website van het CAK https://www.hetcak.nl/regelingen/wet-maatschappelijke-ondersteuning/meest-gestelde-vragen/wat-is-minimabeleid

 

Voorwaarden

U kunt alleen een minimakorting krijgen op de eigen bijdrage voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) Dit geldt niet voor de Wet Langdurige Zorg (WLZ) of beschermd wonen.

Contact

Neem gerust contact op met het Sociaal Team Laarbeek via het telefoonnummer: 0492-469707 of mail naar sociaalteamlaarbeek@laarbeek.nl