Bouwwerk verbeteren, gemeentelijk opgelegde verplichting

Als uw woning, woonkeet of woonwagen niet (meer) voldoet aan de eisen die in het Bouwbesluit zijn gesteld, dan kan de gemeente u als eigenaar verplichten de gewenste verbeteringen - binnen een door de gemeente gestelde termijn - aan te brengen.

Voorwaarden

De onderwerpen die in dit kader binnen het Bouwbesluit van belang zijn, betreffen technische voorschriften van:

  • veiligheid;
  • gezondheid;
  • bruikbaarheid;
  • energiezuinigheid.

Bijzonderheden

De gemeente controleert meestal naar aanleiding van een incident of melding. Als de gemeente van mening is dat verbeteringen moeten worden aangebracht, dan krijgt u hierover bericht. U krijgt een van te voren vastgestelde tijdslimiet waarbinnen u de veranderingen moet doorvoeren.