Bouwplannen ingediend bij de gemeente, inzage

Wilt u weten welke aanvragen omgevingsvergunning met betrekking tot bouwen bij de gemeente zijn ingediend? U kunt bij de gemeente inzage krijgen. Volgens de wet dienen alle omgevingsvergunningen door de gemeente te worden gepubliceerd. Deze worden gepubliceerd in de MooiLaarbeekkrant.

Voorwaarden

Om een omgevingsvergunning voor het bouwen te krijgen, moet de aanvrager bij de gemeente een vergunning aanvragen via www.omgevingsloket.nl. Hier  staat een standaardformulier wat dient te worden ingevuld en staat beschreven welke bijlage moeten worden bijgevoegd. Al deze gegevens komen ter inzage in het gemeentehuis te liggen.