Bewijs van Nederlanderschap

Er zijn momenten dat u wilt bewijzen dat u de Nederlandse nationaliteit heeft. Bijvoorbeeld als u naar het buitenland verhuist of wanneer u gaat trouwen. U heeft dan een bewijs van Nederlanderschap nodig. U vraagt een bewijs van Nederlanderschap aan in de gemeente waar u woont. U krijgt dan een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP).

Aanpak

U regelt een bewijs van Nederlanderschap digitaal of persoonlijk in het gemeentehuis.

Digitaal

U kunt dit product aanvragen via het e-formulier Bewijs van Nederlanderschap.
U geeft aan dat u een bewijs van Nederlanderschap nodig heeft.

Persoonlijk aanvragen in het gemeentehuis.

U maakt een afspraak digitaal, klik hier om een afspraak te maken. of u belt ons 0492 469 700.

 

Kan iemand anders de aanvraag doen?

Ja u kunt hiervoor iemand machtigen. Deze persoon moet:

  • Meerderjarig zijn.
  • Een machtiging van u meebrengen. Machtigingsformulier
  • Een (kopie) van een geldig legitimatiebewijs meebrengen van u en van zichzelf 

 

Wat u nodig heeft

Voor het aanvragen van een bewijs van Nederlanderschap heeft u nodig:

  • Uw geldige legitimatiebewijs
  • Voor uw digitale aanvraag heeft u ook uw DigiD inloggegevens nodig

Kosten

Het aanvragen van een bewijs van Nederlanderschap kost € 5,00.

Voorwaarden

De voorwaarden voor het aanvragen van een bewijs van de Nederlandse nationaliteit zijn:

  • U heeft de Nederlandse Nationaliteit.
  • U staat ingeschreven bij de gemeente waar u het bewijs aanvraagt.
  • U vraagt het uittreksel zelf aan of u machtigt iemand om dit te doen.

Contact

Wij helpen u graag. Belt u tijdens kantooruren met ons Klant Contact Centrum 0492 469 700.