Bedrijfsvestiging, stimulering

De gemeente voert beleid ten aanzien van de lokale bedrijfsmatige ontwikkeling. Op grond van dit beleid worden taken uitgevoerd om bepaalde vormen van bedrijvigheid aan te trekken. Zo kan vanuit sociaal oogpunt worden gezocht naar arbeidsintensieve bedrijven, maar kunnen in het kader van milieubescherming milieuvervuilende bedrijven worden geweerd.

Bijzonderheden

Bij de gemeente kunt u informatie krijgen over het beleid ten aanzien van de economische ontwikkeling van de gemeente en de instrumenten die de gemeente hierbij inzet.