Bedrijfsactiviteiten veranderen

De gemeente controleert de activiteiten van uw bedrijf en toetst deze aan de regels. Gaat u uw bedrijf uitbreiden, veranderen of past u de bedrijfsprocessen en de bijbehorende activiteiten aan? Dan moet u daarvoor een vergunning aanvragen, of een melding doen. Dit hangt af van het soort verandering en de omvang ervan.

Aanpak

Hoe regelt u een aanvraag voor een vergunning activiteit milieu?
Dit regelt u via Omgevingsloket online. Op deze website kunt u ook controleren of een vergunning of melding nodig is.

Hoe regelt u een melding activiteitenbesluit?
Dit regelt u via www.aimonline.nl. Op deze website kunt u ook:

  • controleren of een vergunning of melding nodig is
  • checken welke milieuregels en maatregelen voor u gelden

Wat heeft u nodig voor een melding of omgevingsvergunning activiteit milieu?

  • eHerkenning (als u inlogt als bedrijf) of DigiD (als u inlogt als particulier)
  • gegevens over uw bedrijf
  • tekening van uw inrichting van uw bedrijf (de nieuwe situatie)
  • nummer Kamer van Koophandel