Alcohol schenken bij evenementen

U organiseert een groot of klein evenement? U bent van plan om tijdens dit evenement zwak alcoholhoudende dranken (alcoholpercentage onder de 15%) te schenken? Hiervoor vraagt u ontheffing aan bij de gemeente. Dit kunt u het beste tegelijk regelen met de aanvraag voor de evenementen vergunning.

Aanpak

Hoe regelt u het
U regelt de ontheffing voor de verkoop van alcoholhoudende dranken digitaal. Klik hier om de aanvraag te starten.

Wat u nodig heeft
U heeft DigiD nodig om de aanvraag digitaal te kunnen regelen.

Kosten

Wat kost het
Voor het aanvragen van ontheffing voor de verkoop van alcoholhoudende drank betaalt u € 52,50.
(tarief 2021)

Voorwaarden

Wat u moet weten
U hoeft geen horecaondernemer te zijn om een ontheffing voor de verkoop van alcoholhoudende dranken aan te kunnen vragen. De ontheffing wordt afgegeven voor een periode van maximaal 12 aaneengesloten dagen en kan alleen worden verleend als er sprak is van een tijdelijke, bijzondere gelegenheid. Om in aanmerking te komen voor een ontheffing, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen;
  • U bent minimaal 21 jaar
  • U voldoet aan de voorwaarden volgens het Besluit eisen zedelijk gedrag Drank- en horecawet.
  • U bent in het bezit van een Verklaring Sociale Hygiëne en staat geregistreerd
  • U staat niet onder curatele 

Contact

Vragen?
Wij helpen u graag. Belt u tijdens kantooruren naar ons Klant Contact Centrum 0492 469 700